1. Przedmiotami sprzedaży są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.idtokyo.pl.
  2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty i instrukcje obsługi.
  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są w złotych polskich. Dodatkowo Sklep zamieszcza ceny w następujących walutach: euro i dolar amerykański. Klient dokonując zakupu wybiera walutę, w której dokona płatności. Jeżeli Klient korzysta ze środków lub narzędzi płatniczych rozliczanych w innych walutach przez bank lub instytucje finansową, Sklep naliczy cenę sprzedaży w walucie wskazanej przez Klienta, co jednak może wiązać się z obciążeniem Klienta w wyższej wysokości dokonanym przez bank lub instytucję finansową. Sklep nigdy nie nalicza opłat innych niżeli podane: cena oraz koszty wysyłki i ubezpieczenia.
  4. Sklep umożliwia Klientom płatność bezpośrednią w walutach wskazanych w ust. 3 na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w każdej z w/w walut przez bank z siedzibą w Polsce. Sprzedawca nie ponosi kosztów naliczanych przez bank, któremu Klient zleca transakcję.
  5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
  6. Informacje zawarte na witrynie internetowej poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Top